TOPlist

6 důvodů, proč síťový marketing měl a má skvělou budoucnost

 

Mohli jste si všimnout, že i velké nezávislé společnosti začínají budovat marketingové sítě. The World Wide Web neboli internet otřásl světem obchodu. Internet umožňuje stále většímu množství společností a jedinců pracovat jako obchodní síť. Internet umožňuje okamžitou komunikaci. Samozřejmě že v obchodním světě budou vždycky existovat individualisté, ale já předpovídám mnohem lepší a výnosnější budoucnost společnostem a jedincům, kteří se zapojí do síťového marketingu.

Proč se bude síťový marketing rozvíjet Budoucnost síťového marketingu vypadá skvěle. Nové trendy a nastávající ekonomické změny budou do tohoto byznysu přitahovat stále víc lidí. Uvedu některé z těchto ekonomických změn.

1. Lidé chtějí více svobody. Už dávno minula doba, kdy lidé nastupovali do zaměstnání ve věku 25 let a zůstali v něm celý život... a dělali, co jim bylo řečeno, aby o zaměstnání nepřišli. Dnes chtějí větší volnost, aby mohli žít podle svých představ. Síťový marketing nabízí lidem mnohem větší kontrolu nad svým životem a větší volnost. Cena vstupu do společnosti síťového marketingu je poměrně nízká.

2. Lidé chtějí být bohatí. V minulosti platilo, že čím déle pracujete a čím jste starší, tím víc vyděláváte. Vydělávali jste stále víc, protože vám byl pravidelně zvyšován plat. A až se váš život bude chýlit ke konci, budete si říkat: "Až budu v důchodu, budu mít nižší příjem." Jinými slovy, věděli jste, že celý život budete tvrdě pracovat a nakonec půjdete do důchodu chudí.

Dnes existují pětadvacetiletí lidé, kteří nikdy neměli žádné zaměstnání a stali se miliardáři tím, že si založili například podnik produkující počítačový software. Na druhé straně je spousta padesátiletých lidí, kteří hledají zaměstnání a doufají, že budou vydělávat 50 tisíc dolarů ročně. A ještě horší je, že tito padesátiletí lidé mají velmi malé nebo žádné úspory, takže nikdy nebudou moci odejít do důchodu. Padesátiletý člověk nepotřebuje zaměstnání - potřebuje najít nějaký způsob, jak zbohatnout, aby měl z čeho žít do konce svého života.

Společnosti síťového marketingu takovou příležitost nabízejí, neboť poskytují vzdělání a obchodní systémy, které padesátiletým lidem umožňují, aby si vybudovali svůj vlastní byznys v kvadrantu M.

Pětasedmdesát milionů lidí narozených po skončení druhé světové války, dosáhne v roce 2010 věku 65 let. Mnoho z nich se zapojí do síťového marketingu, aby si zajistili existenční jistotu, kterou jim jejich zaměstnání nedalo. Člověk, který si vybuduje úspěšný byznys síťového marketingu, má možnost zařadit se mezi extrémně bohaté lidi tohoto světa... mezi lidi, kteří jsou mnohem bohatší než lékaři, právníci, inženýři... a bohatší než mnoho filmových a sportovních hvězd.

3. Cenné papíry ztratí hodnotu. Nikdy v historii nesázelo tolik lidí svůj důchodový věk na nákup cenných papírů. To je návod k finanční katastrofě. V minulosti se lidé spoléhali na to, že jim v důchodovém věku zajistí finanční prostředky stát nebo podnik, pro který celý život pracovali. Jinými slovy nemuseli se starat o důchodové zabezpečení, protože se o to postaral podnik nebo stát.

Dnes je tomu jinak. Když odcházíte do důchodu, musíte se o sebe postarat sami. Pro většinu Američanů jsou cenné papíry to jediné, co dnes mají. Až se trh s cennými papíry zhroutí, což se pravděpodobně stane v roce 2010, pokud ne dříve, miliony lidí nebudou moci odejít do důchodu nebo nebudou mít tak příjemný důchod, o jakém celý život snily. Lidé, kteří mají dva miliony ve společných penzijních fondech, najednou zjistí, že se jejich úspory snížily na polovinu.

Jak už jsem řekl, nikdy v historii nesázelo tolik lidí svůj život na rozmary trhu s cennými papíry. Jestliže se trh s cennými papíry zhroutí, miliony lidí začnou hledat jiné zdroje finanční jistoty. Takovým zdrojem se může stát například byznys v kvadrantu M.

4. Víc lidí se probudí. Jak se přibližuje rok 2010, mnoho lidí si začíná uvědomovat, že průmyslový věk skončil a zákony světa se navždy změnily. Zákony světa se změnily v roce 1989, když padla berlínská zeď a rozšířil se internet. Mnoho historiků tvrdí, že v té době skončil průmyslový věk a nastal věk informační. V průmyslovém věku lidé celý život tvrdě pracovali, a když odešli do důchodu, postaral se o ně stát nebo jejich podnik. V informačním věku se o sebe musíte postarat sami.

Jak už jsem řekl, rok 2010 bude důležitým mezníkem v lidské historii, neboť početná generace Američanů narozených po druhé světové válce začne odcházet do důchodu. Až k tomu dojde, pravděpodobně to způsobí deflaci trhu s cennými papíry, což může vést ke všeobecné panice a k hluboké ekonomické krizi. Když se v roce 1929 zhroutil americký trh, trvalo skoro 25 let, než se obnovil. Bude-li vám 65 let, až přijde příští krize, pravděpodobně si nebudete moci dovolit čekat 25 let na obnovení trhu.

Proč dojde k deflaci? Do roku 2010 bude rozmach trhu s cennými papíry posilován tím, že početná poválečná generace, která je dnes na vrcholu své výdělečné síly, utrácí spoustu peněz a investuje do cenných papírů, aby si zajistila peníze do důchodu. V roce 2010 se ekonomická konjunktura může změnit v hlubokou krizi..., která mnoha lidem rozbije jejich sen o zabezpečeném důchodu. Až k tomu dojde, mnoho lidí si uvědomí, že staré ideály průmyslového věku už neplatí.

Pro stále větší množství lidí začne mít smysl vybudovat si vlastní byznys v systému síťového marketingu.

5. Svět se probouzí. Až se v roce 2010 přesune ekonomický rozmach z Ameriky do Asie, lidé v mezinárodních společnostech síťového marketingu budou na tento trend připraveni, zatímco jejich přátelé budou mít stále větší strach, že přijdou o práci. Jinými slovy, v informačním věku soutěžíte o práci s lidmi na celém světě. Člověk, který chce získat vaše místo, může žít třeba v Pákistánu a může být ochoten pracovat za dvacet dolarů denně.

Jedním z našich problémů je, že jsme se v době ekonomické konjunktury stali arogantními a samolibými. Jak říkal můj bohatý táta, "když lidé zbohatnou, najednou si začnou myslit, že mají vyšší IQ. Myslí si, že jsou chytřejší, ale začnou dělat hlouposti. Zatímco jsou stále arogantnější, jejich IQ klesá". Když se podíváte na některé lidi, kteří vyhráli v loterii, uvidíte, že můj bohatý táta měl pravdu.

Americký ekonomický rozmach je dnes na vrcholu, ale trh s cennými papíry začíná být velmi nejistý. Síla amerického dolaru snížila cenu ostatních světových měn. Se zvyšováním našich příjmů se zvyšují i naše osobní dluhy. Nikdy v historii nebyli Američané tak zadlužení jako dnes. Mnozí lidé si dokonce půjčují peníze, aby mohli nakupovat cenné papíry, protože doufají, že zbohatnou. Ale zatímco píši tato slova, slabost ekonomické bubliny se začíná projevovat. Společnosti dot.com začínají krachovat a investoři prodávají akcie společností produkujících vysokou technologii a nakupují akcie tradičních společností.

Trh s cennými papíry je velice nejistý. Až dnešní konjunktura skončí, mnoho prozíravých lidí si uvědomí, jak bylo rozumné, že včas vstoupili do společností síťového marketingu.

Isaac Newton, který je považován za jednoho z největších géniů lidstva, přišel o všechny své peníze v podobné ekonomické situaci, v jaké se nacházíme my. Jinými slovy, i tak chytrý člověk přišel o peníze v nerealistické ekonomické euforii své doby. Když přišel o všechno, řekl: "Dovedu vypočítat pohyb nebeských těles, ale nerozumím šílenství lidí."

6. Krach nemusí přijít nikdy. Je také možné, že se historie nebude opakovat. Je možné, že se trh nakonec stabilizuje a ekonomický rozmach bude pokračovat donekonečna. A možná se mýlí ti, kteří považují byznys síťového marketingu za rozumný. A možná není správné být finančně nezávislým a zodpovědným za svůj život. Možná je správné očekávat, že se o vás postará váš podnik, stát nebo trh s cennými papíry. Půjčovat si peníze a spoléhat na rozmary trhu s cennými papíry je možná nejlepší cestou k finanční jistotě. Možná je rozumné spoléhat na štěstí místo na vzdělání..., ale já si to nemyslím.

Jako Američan, který cestuje po celém světě, se domnívám, že náš problém je v tom, že žijeme jako v akváriu. Svět se na nás může dívat, ale my se nedíváme ven. Celý svět sleduje americké televizní programy. Ale kolik z nás vidělo nějaký televizní program z Indie, Číny nebo Koreje? Mnoho Američanů si neuvědomuje, kolika lidem se zalíbila myšlenka kapitalismu... Dokonce i komunisté se dnes stávají kapitalisty. Mnozí Američané očekávají, že budou mít vždycky dobré zaměstnání a vysoké příjmy... a možná mají pravdu..., ale já si to nemyslím.

Po každé konjunktuře vždycky přichází krize. Pro mnoho lidí je to špatné, ale pro některé lidi to může být dobré. Výhodou některých společností síťového marketingu je, že celý svět je vaším teritoriem. Jestliže máte mezinárodní marketingový byznys, ekonomická krize pro vás může být stejně dobrá jako ekonomická konjunktura. Uvedl jsem jen několik důvodů, proč si myslím, že síťový marketing má skvělou budoucnost.

Robert Kiyosaki
2003